KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BİLİMSEL MÜKEMMELLİK VE DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜM

2 month(s) ago Bilim  category.

Kimya, bir sorun değil, tam tersine sürdürülebilir gelişme sağlayan bir çözümdür. Dünyada üretilen hemen her üründe kullanılan, sağlıklı ve verimli üretim süreçlerine imkan sağlayan kimya, ekonominin temelini oluşturmaktadır. Önümüzdeki on yıl içerisinde dünya nüfusunun yaklaşık 2 milyar artacağı düşünüldüğünde, dünyamız; enerji, iklim değişikliği, su, gıda, barınma ve sağlık gibi büyük sorunlar için çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye’de kimya sektörünün gelişimi yakın tarihe dayanmaktadır. İlk kimya tesisleri 20.yy başlarında Osmanlı’da kurulan sabun fabrikalarıdır.Türkiye’de kimya endüstrisi Cumhuriyet'in ilanından sonra gelişim göstermiştir. Devlet tarafından açılan sanayi kuruluşları kimyasal maddelere olan ihtiyacı gidermeye çalışmıştır.

Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak,gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir role sahiptir. Kimya sektöründen çıkan hammaddeler kullanılmaksızın üretilen çok az sayıda ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler, plastik ham maddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.) yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır.

TİM İhracatçı Raporu kapsamında 2008-2023 Stratejik Hedeflerine göre, ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar değerindeki genel ihracat rakamı ile dünya ihracatındaki payını ikiye katlayarak ilk 20 ülke arasında yer alacağı belirtilmektedir. Söz konusu raporda aynı dönem itibariyle kimya sektörü ihracat gelirinin de 4.8 kat artarak 14,6’dan 50 milyar dolara yükselmesi, % 0,44 oranındaki dünya pazar payının 1.8 kat artarak % 0.79’a çıkartılması hedeflenmektedir.

Ülkemizde yatırım yapan Dow, kendini dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları yenilikler yoluyla çözmeye adamış, dünyanın en iyi bilim insanları ve mühendislerinden oluşan bir ekibe sahiptir. İzolasyondan hafif araçlara, elektronik cihazlardan yapıştırıcı maddelere, deterjandan gıda ambalajlarına kadar yaşamın pek çok alanında insanlığa, dünyaya ve şirketlerin karlılığına fayda sağlayan Dow ürünleri bulunmaktadır.

180 ülkede faaliyet gösteren Dow ’un dünya çapında yaklaşık 53.000 çalışanı bulunmaktadır. Yıllık AR-GE harcaması 1 milyar doların üzerinde olan Dow kimya sektöründeki en yenilikçi ürünleri geliştirmektedir. Dow, dünyanın dört bir yanındaki 36 ülkede bulunan, 201 sahada üretilen 6.000’den fazla ürüne sahiptir.

1971 yılından bu yana Tükiye'de faaliyet göstermekte olan Dow Kimya, sunduğu teknolojik çözümler ile enerji verimliliği, depreme karşı yapı güçlendirme, alternatif enerji kaynakları ve temiz su ihtiyacı gibi konularda Türkiye'nin çevresel ve ekonomik standartlarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

İş hacmini geliştirerek sektörün önde gelen kuruluşlarının güvenini kazanan DOW, 1986 yılında Poliüretan Sistem Evi ve 1996 yılında STYROFOM TM üretim tesisi ile üretim yatırımlarını artırmıştır.

2009 yılında Rahm&Haas'ın satın alınması ve Akkök Grubu iş birliğinde kurulan DowAksa ile yerel üretici yönelimini pekiştiren Dow, kaplama, inşaat, rüzgar enerjisi, otomotiv ve diğer sektörlerde konumunu güçlendirmiştir.

FASTRACK ™ ;

Dow tarafından geliştirilen ve yol boyalarında kullanılan çevreye duyarlı FASTRACK ™ su bazlı bağlayıcılar, solvent bazlı alternatiflere kıyasla Uçucu Organik Bileşik (VOC) emisyonunun azaltılması yoluyla hem uygulayıcıların güvenliğini hem de sürdürülebilirliğini iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Yerel olarak Gebze'de üretilen FASTRACK ™ bağlayıcıları Dow'un Türkiye'deki büyük başarılarından biridir. Bu başarısıyla aynı zamanda ülke yollarındaki sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine de yön vermiştir.

Dow; kamu politikaları, bilim, teknoloji ve değer zincirindeki inovasyonu bünyesinde toplayarak sürdürülebilir bir gezegen ve toplum oluşturmayı amaçlayan bir toplumsal plan geliştirme çabasına liderlik ediyor.

Dow Türkiye, yüksek teknoloji alanındaki deneyimleri ve çalışan gönüllülüğünün gücüyle STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanındaki çalışmalarıyla, topluma değer sağlama bilinciyle faaliyet göstermektedir.

2013 yılından bu yana Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile birlikte sürdürülen Öğretmenin Kimyası projesi kapsamında, ortaokul ve lise öğretmenlerine fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) derslerinde kullanabilecekleri inovatif eğitim metotları aktarmakta, 17 şehirde 797 öğretmene ulaşarak, STEM derslerinde yararlanabilecekleri etkili öğretim metotlarını paylaşmaktadır. Eğitimlere katılan öğretmenler bu süreç zarfında 65.000’in üzerinde öğrenciye ulaşarak öğrendiklerini paylaşmaktadır. Proje, 30 Mart 2018’de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun verdiği prestijli KSS Etkililik Ödülüne layık görülmüştür. Projenin tek destekçisi olarak Dow, projenin yönlendirmesine kılavuzluk ettiği gibi, Dow çalışanları da sınıf içi çalışmalara gönüllü olarak katılmaktadır.

TÜSİAD STEM+A projesi, öğretmenlere yönelik, yıl boyu süren ve çok yönlü bir projedir. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından proje için hazırlanan STEM kiti, mesleki ve teknik lise öğrencileri ve öğretmenlerine dağıtılmakta ve ayrıca öğretim uzmanları tarafından verilen kurslarla öğretmenlere bu kitleri fen müfredatı kapsamında sınıflarında nasıl kullanabilecekleri anlatılmaktadır. Proje kapsamında 2018 yılı içinde 12 sanayileşmiş şehirde 1.000’den fazla kit dağıtılması planlanmaktadır.

Dow, STEM alanında devam eden sosyal sorumluluk girişimlerine ek olarak 2018 yılı itibarıyla otizm alanında toplumsal farkındalık ve destek geliştirmek amacıyla bir çalışma başlatmış bulunmaktadır. Günümüzde dünya çapında 68 çocuktan birinde gözlemlenen ve yaşam boyu süren psiko gelişimsel bir bozukluk olan otizm, toplumumuzda yüzbinlerce bireyin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkilemektedir.Otizmli bireyler ve ailelerini desteklemek için Dow Türkiye desteğiyle Sporben Otizmli Bireyler Spor ve Yaşam Eğitimi Derneği tarafından düzenlenen ilk Otizm Cup Tenis Turnuvası, 2018 yılının Nisan ayında gerçekleşmiştir. Dünyada otizmli bireylere destek amacıyla ilk defa düzenlenen bu turnuva, otizmli bireylerin spor aracılığıyla yeteneklerini keşfetmelerine ve yaşam kalitelerini geliştirmelerine yönelik farkındalığı artırmış, turnuva gelirleriyle 4 otizmli bireyin bir yıllık spor ve yaşam eğitimlere maddi destek sağlanmıştır.

Ayrıca, Olimpiyat Oyunları'na 30 yıldır destek veren bir şirket olarak, derinden bağlılığı yarattığı performans artışıyla gurur duymaktadır. 2010 yılında Dow, Olimpiyat Oyunları’nın Dünya Çapında Ortağı ve Resmi Kimya Şirketi olmuştur. “Dünya Çapında Ortak” olarak hedefi, sunduğu sponsorluk aracılığıyla Dow'un küresel sürdürülebilirliğe, bilimsel mükemmelliğe ve dünya sorunlarına çözüm sunmaya olan adanmışlığını daha da ileri taşımaktır.

Dünyanın en değerli ve saygın bilim şirketi olarak hisse başına uzun vadeli değerini maksimize etmek, dünya çapında teknoloji platformları ve inovasyon becerileriyle katma değerli çözümler geliştirmek ve satışa dönük büyümek için sürekli kendini geliştirmeye devam etmektedir.Type comment | Mark the Article...

4000 characters left +Add Media

Add Media

Add video Add Picture

Web Sources (opsiyonel)

Comments

There are not any comments posted for this article yet.

 

Sharing Person

Salihcan Atalay

Globalpiyasa.com - İhracat Sorumlusu

Share article with my connections

  •    

Share with my connections


  •